Felles front mot pelsdyroppdrett – "Vi snur #ryggen til pels"

Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH – for dyrs rettigheter, Nettverk for dyrs frihet og Minding Animals Norge deltar nå i en landsomfattende kampanje mot pelsdyroppdrett. Folk har mulighet til å vise sin støtte til kampanjen ved å legge ut bilder av seg selv på sosiale medier, hvor man snur ryggen til og ser over skulderen inn i kameraet.

Innen 15. desember i år skal et offentlig utvalg som ble nedsatt for å evaluere pelsdyrnæringen levere sin innstilling. I fjor utløp 10-årsfristen pelsdyrnæringen hadde til å bedre dyrevelferden betraktelig. Konsekvensen av å ikke innfri dette kravet ville være å vurdere en avvikling av næringen.

8. november i år ble fakkeltoget mot pels arrangert for ellevte gang, i 15 byer over hele landet. Ifølge meningsmålinger er rundt halvparten av befolkningen mot næringen, og siden "Forby pels nå" på Facebook har over 264.000 likere. Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet og Rødt har alle programfestet at de vil avvikle pelsdyrnæringen. 

5. november fremmet Miljøpartiet De Grønne et forslag på Stortinget om å avvikle pelsdyroppdrett, og i forbindelse med dette også å forby import av pelsprodukter. MDG viser til dyrevelferdsloven av 2009, som blant annet sier at "Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel".

 Lenke: ryggentilpels.no