Second Call for Papers til konferanse

Foto: Morten Tønnesen

Konferansen "Animals in the Anthropocene: Human-animals relations in a changing semiosphere" skal arrangeres på Universitetet i Stavanger 17.-19. september 2015. Tidsfristen for innlevering av sammendrag/abstracts (for muntlige presentasjoner) er 1. mars 2015.

"Athropocen" er et uttrykk som gjerne blir brukt om den nåværende geologiske epoken, på grunn av de omfattende endringene på jorda forårsaket av mennesket. Endringer i miljøet forandrer livsvilkår for dyr, men også vår oppfatning av dyr.

Mange fagområder som paleontologi, arkeologi, historie, samtidsrettede og framtidsrettede ståsteder bidrar med kunnskap om sammensatte forhold mellom mennesker, dyr og miljø. 

Registrering for deltagelse på konferansen åpner i mai.