Joomla gallery by joomlashine.com

Minding Animals

  • Portal for menneske-dyr studier i Norden

    Under vår portal for studier av forholdt mennesker-dyr finner du flere nyheter, nyttige ressurser og oversikt over fagfeltet som studerer forholdet mellom mennesker og andre dyr i Norden.

    http://mindinganimals.no/index.php/menneske-dyr-portal

  • Fiskelykke (Trondheim 20. august)

    <flashrichtext version="1"> <textformat font="Verdana" size="10" color="734012" bold="false" italic="false" underline="false" url="" target="" align="left" leftMargin="0" rightMargin="0" indent="0" leading="2" blockIndent="0" kerning="false" letterSpacing="0" display="block">Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Årets konferanse finner sted under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim 20. august 2014 (Trondheim Spektrum, Hall H). Mer om konferansen ...)</textformat> </flashrichtext>

    http://dyreetikkonferansen.no/

Menneske-dyr studier

Forskning på forholdet mellom mennesker og dyr er et voksende felt både i Norge og internasjonalt. Minding Animals Norge ble etablert med sikte på å fange opp denne interessen i norsk sammenheng, og tilgjengeliggjøre informasjon og nyheter fra menneske-dyr studiefeltet.

Om Minding Animals Norge...

Dokumentasjon av Dyreetikkonferansen 2015

 

   

                                                                                     

 

 

 

Dyreetikkonferansen 2015 fant sted i Oslo og er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for aktører som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd. Om du ikke fikk deltatt på konferansen kan du nå se video av både foredrag og paneldebatt. 


"Mor og barn i dyreriket".

Etter fødselen knytter mor og barn raskt sterke bånd. Denne grunnleggende egenskapen har trolig utviklet seg helt fra tidenes morgen. Mange mordyr har så sterk trang til å beskytte sitt avkom, at de utgjør en stor fare for mennesker som kommer for nær avkommet. Tar vi tilstrekkelig hensyn til båndet mellom mor og barn i vår utnyttelse av dyra?

I husdyrholdet får høner ikke oppleve å ta vare på sine kyllinger, og kyllingene får ikke vokse opp sammen med mor, ei heller andre voksne fjørfe. I melkeproduksjonen tas kalvene vanligvis vekk fra mora umiddelbart etter fødsel. I geitebesetninger avlives ofte bukkekillingene rett etter fødsel.Gaupeunger er avhengig av mora første leveåret.

Skytes mora før vinteren kan ungene gå en vanskelig vinter i møte. Jerv skytes eller avlives mange ganger i eller rett utenfor hiet. Dersom elgkua skytes under høstjakta kan en gjenlevende kalv utsettes for lidelser første vinteren dersom den i det hele tatt overlever. Det antas videre at elgkua påføres lidelser dersom elgkalven skytes om høsten siden mor og barn knytter så sterke bånd. Ved å skyte årskalver framfor kalver og mødre, unngår man ovennevnte problemer. «Skadedyr» (mink, mårhund, villsvin, rotter og mus) kan fanges hele året uavhengig av drektighet og dieunger. Hvis mor avlives vil dieunger sulte og tørste i hjel.

Konferansen ble arrangert gjennom bidrag fra Fritt Ord og Rådet for dyreetikk (samt en rest av støtte til Dyreetikkonferansen 2014 fra Dag S. Stiansens stiftelse).

 

Les mer om programmet og konferansen fra 2015 her: www.dyreetikkonferansen.no


 

 

 

 

Kommende hendelser

Ingen hendelser

Følg oss på Twitter

Free business joomla templates