Om Minding Animals Norge

Minding Animals Norge (MAN) er den norske avgreiningen av Minding Animals International og skal fungere som en bro mellom akademia og aktivisme, og være en norsk arena for det tverrfaglige feltet som studerer forholdet menneske-dyr, miljøproblematikk inkludert.

MAN sikter mot å tilrettelegge for diskusjon mellom de ulike interessene innenfor dette raskt voksende tverrfaglige forskningsfeltet på en måte som vil bedre statusen til ikke-menneskelige dyr, samt øke forståelsen av mennesket som et naturlig vesen.


Foreningen Minding Animals Norge (MAN) ble etablert i september 2011, og hadde sitt første årsmøte i etterkant av sitt første arrangement; det internasjonale fagseminaret 'Shared Worlds' som ble arrangert i samarbeid med Nordic Animal Studies Network og Minding Animals International.

 
Hold deg oppdatert om Minding Animals Norge. Følg oss på Facebook og Twitter.
 
Free business joomla templates